Μετάβαση στο περιεχόμενο

Πολιτική Ασφάλειας των Τροφίμων

Αποτελεί πάγια πολιτική της Dryfo – ΜΕΝΕΞΟΠΟΥΛΟΙ ΑΦΟΙ ΑΒΕΕ, η διασφάλιση της ποιότητας και της ασφάλειας των προϊόντων της με την εφαρμογή και τον έλεγχο όλων των διαδικασιών που σχετίζονται με αυτή. Στο πλαίσιο αυτό, εφαρμόζει πλήρως τις απαιτήσεις των πλέον απαιτητικών προτύπων ασφάλειας των τροφίμων BRCGS issue 8, FSSC 22000 v5.1 και ENISO 22000:2018.

Πολιτική της επιχείρησης είναι να παράγει, να συσκευάζει και να προμηθεύει ξηρά τρόφιμα φυτικής προέλευσης, τα οποία ανταποκρίνονται πλήρως στις διαμορφούμενες απαιτήσεις και προδιαγραφές ποιότητας των πελατών της. Αυτό το επιτυγχάνει μέσα από την εφαρμογή διεργασιών που είναι σύμφωνες με τις νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις της κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας και επηρεάζουν ελεγχόμενα το περιβάλλον, καθώς και την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων της.

Η ανώτατη Διοίκηση της εταιρίας δεσμεύεται για τα ακόλουθα:

• Την ικανοποίηση των πελατών της με τη δέσμευση για τη διασφάλιση της υγείας μέσα στην διατροφική αλυσίδα.
• Την παραγωγή, αποθήκευση και διακίνηση ασφαλών και αυθεντικών προϊόντων κάτω από πλήρως ελεγχόμενες συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 852/2004 και σύμφωνα με τις διμερώς συμφωνημένες απαιτήσεις με τους πελάτες της.
• Την γνωστοποίηση της πολιτικής της ασφάλειας και ποιότητας των τροφίμων και την συνεχόμενη εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα ασφάλειας και ποιότητας.
• Την γνωστοποίηση της πολιτικής της ασφάλειας των τροφίμων σε προμηθευτές και υπεργολάβους, καθώς και σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη που μπορεί να επηρεάσουν την ασφάλεια των τροφίμων.
• Την συνεχή βελτίωση μέσα από την θέσπιση μετρήσιμων στόχων και συνεχόμενων ανασκοπήσεων.
• Την τήρηση της σχετικής νομοθεσίας για τους εργαζόμενους χωρίς να γίνονται διακρίσεις σε φύλα ή θρησκείες.
• Χρήση φιλικών προς το περιβάλλον υλικών συσκευασίας και εναλλακτικών πηγών ενέργειας.
• Την λήψη των καλύτερων δυνατών μέτρων ασφάλειας για την άμυνα σε περίπτωση τυχαίας ή ακούσιας επιμόλυνσης των τροφίμων με χημικές, βιολογικές και ραδιολογικές ουσίες.

Η ασφάλεια αποτελεί βασική δέσμευση της Διοίκησης και παράλληλα αποτέλεσμα δέσμευσης και καλής συνεργασίας μεταξύ των στελεχών και των εργαζομένων.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Πιστοποιήσεις

BRC
FSSC 22000 v.5.1
EN ISO 22000:2018
BIO
HALAL
Kosher