Μετάβαση στο περιεχόμενο

Πολιτική Ασφάλειας των Τροφίμων

Αποτελεί πολιτική της ΑΦΟΙ Δ. ΜΕΝΕΞΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΕ, η διασφάλιση της ποιότητας και της ασφάλειας των προϊόντων της με την εφαρμογή και τον
έλεγχο όλων των διαδικασιών που σχετίζονται με αυτή εφαρμόζοντας τις απαιτήσεις των πλέον απαιτητικών πρότυπων BRC issue 8, FSSC22000 Food v5.1
και ΕΝ ISO 22000:2018. Από τις πρώτες ύλες που φθάνουν στις εγκαταστάσεις της από εγκεκριμένους προμηθευτές από 62 και πλέον σημεία του
πλανήτη, την αποθήκευσή τους σε ενδεδιεγμένες και ελεγχόμενες συνθήκες, την παραγωγή, συσκευασία και τον έλεγχο των τελικών προϊόντων μέσα από
θέσπιση αυστηρών προδιαγραφών, μέχρι την παράδοση και την μετέπειτα εξυπηρέτηση των πελατών της σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής και
Εθνικής Νομοθεσίας και των προτύπων που εφαρμόζει για την υγιεινή και την ασφάλεια των τροφίμων.

Επίσης, πολιτική της επιχείρησης είναι να παράγει, να συσκευάζει και να προμηθεύει ξηρά τροφιμα φυτικής προέλευσης, τα οποία ανταποκρίνονται
πλήρως στις διαμορφούμενες απαιτήσεις ποιότητας των πελατών της, μέσα από την εφαρμογή διεργασιών που, παράλληλα, επηρεάζουν ελεγχόμενα το
περιβάλλον και την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων.

Η ανώτατη Διοίκηση της ΑΦΟΙ Δ. ΜΕΝΕΞΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΕ διασφαλίζει:

 1. Την ικανοποίηση των πελατών της και την συμβολή της διασφάλιση της υγείας τους μέσα στην διατροφική αλυσίδα.
 2. Την παραγωγή, αποθήκευση και διακίνηση ασφαλών και αυθεντικών προϊόντων κάτω από πλήρως ελεγχόμενες συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας
  σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 852/2004 και σύμφωνα με τις διμερώς συμφωνημένες απαιτήσεις των πελατών.
 3. Την γνωστοποίηση της πολιτικής της ασφάλειας και ποιότητας των τροφίμων και την συνεχόμενη εκπαίδευση του προσωπικού σε
  θέματα ασφάλειας και ποιότητας.
 4. Την γνωστοποίηση της πολιτικής της ασφάλειας των τροφίμων σε προμηθευτές και υπεργολάβους καθώς και σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη που
  μπορεί να επηρεάσουν την ασφάλεια των τροφίμων.
 5. Την συνεχή βελτίωση μέσα από την θέσπιση μετρήσιμων στόχων και συνεχόμενων ανασκοπήσεων.
 6. Την τήρηση της σχετικής νομοθεσίας για τους εργαζόμενους χωρίς να γίνονται διακρίσεις σε φύλα ή θρησκείες.
 7. Σεβασμό στο περιβάλλον με την χρήση ανακυκλούμενων υλικών συσκευασίας
 8. Την λήψη των καλύτερων δυνατών μέτρων ασφάλειας για την άμυνα σε περίπτωση τυχαίας ή ακούσιας επιμόλυνσης των τροφίμων με χημικές,
  βιολογικές και ραδιολογικές ουσίες.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Η ασφάλεια είναι βασική ευθύνη της Διοίκησης και παράλληλα αποτέλεσμα δέσμευσης και καλής συνεργασίας μεταξύ των στελεχών και των
εργαζομένων της.

Πιστοποιήσεις

BRC
FSSC 22000 v.5.1
EN ISO 22000:2018
BIO
HALAL
Kosher