Μετάβαση στο περιεχόμενο

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ