Μετάβαση στο περιεχόμενο

Εταιρική κοινωνική ευθύνη

Η Εταιρική κοινωνική ευθύνη αποτελεί ένα αναπόσπαστο κομμάτι της στρατηγικής της εταιρίας με συνέπεια και υπευθυνότητα απέναντι στο κοινωνικό σύνολο.

Στηρίζουμε έμπρακτα τη στρατηγική αυτή με τις παρακάτω ενέργειες.

  • Κοινωνική Συνεισφορά – Υποστήριξη τοπικής κοινωνίας
  • Προστασία Περιβάλλοντος μέσω χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
  • Προστασία Περιβάλλοντος – Μείωση κατανάλωσης ενέργειας
  • Ίσες ευκαιρίες απασχόλησης
  • Ισότητα μεταξύ εργαζομένων
  • Ανακύκλωση υλικών συσκευασίας